Facebook
TITGEMEYER Group/Language

Juridisk information

TITGEMEYER Sverige, filial av TITGEMEYER Skandinavien A/S
Box 3218
550 03 Jönköping
Sverige
Telefon: +46 (0)36 128350
info@titgemeyer.se
www.titgemeyer.se

VAT-nr.: SE516402752501
Org-nr.: 516402-7525
VD: Magnus Karlsson

Disclaimer / ansvarsfriskrivning

Denna webbsida drivs av Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG (förkortat: TITGEMEYER). TITGEMEYER förbehåller sig alla rättigheter till webbsidan. Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och ger inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Utom i fall av avsiktlig försummelse. TITGEMEYER tar inget ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda följdskador som härrör från eller som en följd av användningen av denna webbplats. TITGEMEYER lämnar all produktinformation och annan information som publiceras via webbplatsen enligt bästa vetande. Denna information utgör varken en garanti, en försäkring eller en ansvarsförklaring av TITGEMEYER och befriar inte användaren från att göra egna undersökningar och tester.

Om inte annat uttryckligen och skriftligen anges, ändras inte TITGEMEYER’s sälj- & leveransvillkor av webbplatsen eller dess innehåll, material och information. Även om TITGEMEYER har gjort allt för att kontrollera innehållet i sina webbsidor, kan inte företaget ansvara för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna bär ensamt ansvaret för dess innehåll. TITGEMEYER gör inget anspråk på äganderätten eller innehållet i länkade externa webbplatser. Användaren följer dessa länkar på egen risk.

Programmering

Webbsidestatistik

Denna webbsida använder Piwik, ett program med öppen källkod för besöksanalys. Piwik använder ”Cookies”, dvs. små textfiler som lägger sig i din dator för att hjälpa till med att analysera hur användarna navigerar på webbsidan. De upplysningar om din användning av webbsidan som genereras av denna cookie, lagras på en Exchange-server i Tyskland. IP-adressen anonymiseras direkt efter bearbetning och före lagring. Du kan avvisa cookies genom att välja de relevanta inställningarna i din browser-software. Vi vill dock påpeka att detta kan påverka möjligheten att kunna använda alla funktioner på denna webbsida.

back to top