Framgångsrik och representativ: En aktiv utställare

TITGEMEYER-gruppen representeras regelbundet på internationella mässor. Ett stadigt ökande publikintresse uppmuntrar oss att omsorgsfullt förbereda oss och ge våra kunder och leverantörer en bra upplevelse. Många personliga samtal och diskussioner leder till goda och långvariga kontakter.

hi 2017
International fackmässa för teknologi och industri
3. - 5. oktober 2017
MCH - Mässecenter, Herning
Stand: Hall J, Monter 7148
Tema: Robotlösning för nitteknik, fästteknik, blindnitar, gängbussningar, verktyg och installationer
Utställare: TITGEMEYER Skandinavien A/S

back to top